Aktualności

Konkurs Strefy Zdrowia

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU
Strefa Zdrowia na HALLOWEEN

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Muszynianka Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kościuszki 58 w Krynicy zwana dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez spółki prowadzące portal społecznościowy Facebook.

4. Celem konkursu jest wybranie 3 najbardziej kreatywnych, wyróżniających się prac spośród nadesłanych zgłoszeń.

§2
Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają aktywny profil w portalu społecznościowym Facebook i są w stanie wskazać miejsce wysyłki nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakazane jest korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w portalu społecznościowym Facebook, a w szczególności przez stworzenie fikcyjnego profilu. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z fikcyjnego profilu, zgłoszenia takiej osoby zostaną usunięte.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie pojedynczego komentarza z unikalną odpowiedzią na zadanie konkursowe pod wskazanym postem konkursowym na profilu Organizatora.

4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 29 października 2022 roku do dnia 6 listopada 2022 roku do godziny 23:59 za pośrednictwem postu konkursowego na profilu „Muszynianka” w serwisie społecznościowym Facebook, który to profil dostępny jest na stronie: https://www.facebook.com/MuszyniankaWodaNaturalna.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w oznaczeniu pod postem konkursowym, a także za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej na profil, z którego opublikowano wpis biorący udział w konkursie. Nastąpi to nie później niż w 48 godzin od zakończenia Konkursu.

6. Laureaci zobowiązani są do wskazania danych do wysyłki nagrody. Na dane składają się: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nagrody zostaną wysłane kurierem wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia przekazania przez Organizatorowi wskazanych danych.

7. W przypadku odmowy podania danych osobowych wskazanych w ust. 6 do dnia lub w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Organizator może zdecydować o niewydaniu nagrody lub jej przekazaniu innemu uczestnikowi. Niewydanie nagrody może nastąpić również w sytuacji, gdy okaże się, że laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w konkursie.

§3
Zadanie konkursowe

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zdjęcia naaajstraszniejszej dyni. Prace należy opublikować pod postem konkursowym na profilu Organizatora w portalu Facebook.

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję. Dodatkowe komentarze pod postem konkursowym nie będą brane pod uwagę.

3. Spośród wszystkich zgłoszeń Jury wybierze 3 najbardziej kreatywne, które zostaną nagrodzone.

4. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

5. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. W szczególności nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe czy naruszać praw osób trzecich. Zgłoszenia naruszające wskazane normy będą usuwane i dyskwalifikowane z konkursu.

6. Uczestnik z chwilą dodania zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym zgłoszeniu konkursowym niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody, a w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na wszelkich polach eksploatacji. Do nich należą przede wszystkim:

1) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.

§4
Nagrody

1. Nagrodą za pierwsze, drugie i trzecie miejsce są muszyniankowe gadżety.

2. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.

4. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w portalu społecznościowym Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

§5
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać do Organizatora za pomocą prywatnej wiadomości na FB.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§6
Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Muszynianka Sp. z o.o.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane zostały zebrane za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§7
Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa obowiązujące na dzień ogłoszenia konkursu.

Biuro zarządu

ul. Kościuszki 58, 33-380 Krynica Zdrój

Sekretariat

tel. 18 534 90 31
tel. 18 471 22 54
fax. 18 471 21 34

e-mail: biuro@muszynianka.pl

Prezes Zarządu

tel. 18 534 90 31
tel. 18 471 22 54

Wiceprezes Zarządu

tel. 18 534 90 38
tel. 18 477 71 24

Marketing

tel. 18 534 90 37
tel. 18 477 70 47

Sprzedaż

tel. 18 534 90 33
tel. 18 471 21 34

Księgowość

tel. 18 534 90 35
tel. 18 471 21 45

Kontakt dla mediów

Magdalena Zawadzka-Wojtaszek Design PR
tel. 606 632 181
mail: magda@designpr.pl

Adres zakładu

ul.Lipowa 5, 33-370 Muszyna

tel. 18 534 90 67
tel. 18 471 40 75
fax. 18 471 90 63

e-mail: zaklad@muszynianka.pl


Znajdziesz nas na:Muszynianka FacebookMuszynianka YoutubeMuszynianka Instagram

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.